Home   Ruimte voor zelfsturing     Kansen door zelfsturing    Ruimte voor zelforganisatie     Voorbeelden van zelforganisatie    Contact

___________________________________________________________________________________________________________________

     

Voor medewerkers, en voor mensen in het algemeen, betekent individuele zelfsturing dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen koers te kiezen en te realiseren rekening houdend met hun eigen vermogens. De verantwoordelijkheid van medewerkers ligt dus bij het zelf in de hand nemen van de eigen loopbaan door nieuwsgierig te blijven, kansen te herkennen, deze zonodig zelf te creëren, en door hierbij risico’s te durven nemen.

Als organisaties ruimte geven voor zelfsturing dan kunnen mensen ook in hun werk hiermee ervaring opdoen.

   

Jaworski spreekt in zijn boek ‘Synchronicity’ over ‘persoonlijk’ of ‘innerlijk leiderschap’. De kern van zijn boek is dat kansen alleen op je pad komen als je ergens naar toe onderweg bent. Het is dus geen puur toeval, maar je lokt het toeval als het ware zelf uit.

‘Je kunt je omgeving inspireren door zelf geïnspireerd te zijn’

Persoonlijk leiderschap betekent dus dat je gebeurtenissen in je leven niet gelaten ondergaat, maar dat je de verantwoordelijkheid neemt om deze gebeurtenissen (mede) vorm te geven en te sturen.

Misschien is het wel de verantwoordelijkheid van ieder mens:

'Ontdek wat je inspireert, zorg dat je geïnspireerd blijft en geef daardoor anderen energie!'

Een belangrijke stap hierbij is het formuleren van het persoonlijk doel. Wat wil je betekenen in je leven? Hoe wil je herinnerd worden? Wat wil je bijdragen aan de maatschappij?

    Hoe kom je achter je persoonlijk doel? Hiervoor is ruimte nodig, ruimte voor leegte, rust en stilte om verbinding te maken met je innerlijke drijfveren. Van hieruit komt dan als vanzelf je persoonlijke doel naar boven. Door je ruimte open te stellen komt je innerlijke kracht vrij. Ruimte toont dan de wereld als een verzameling mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Bewust worden van je onderbewuste drijfveren en daarop gericht verder bouwen, ofwel je persoonlijke doelen herkennen vanuit je persoonlijke ruimte, is te vergelijken met een vallende waterdruppel: eerst gaat deze onder water en dan komt deze er weer hoog boven uit.

'Sta stil bij jezelf en kom dan in beweging' 

Om je ruimte een kans te geven moet je je hoofd leeg maken. Bekende manieren om de voortdenderende trein met gedachten stop te zetten zijn: mediteren, yoga of wandelen. Om afstand te nemen van je dagelijkse beslommeringen of een andere kijk hierop te krijgen, kunnen ontmoetingen met andere mensen, kunst of andere culturen een bron van inspiratie zijn. 

___________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies