Home  4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap   Resultaten en rekenschap   Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

     

Ruimte voor zelfsturing

Kan uw organisatie de gekozen strategie succesvol uitvoeren? Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Volgens Peter Senge zijn ´de organisaties die er echt uit zullen springen in de toekomst, de organisaties die ontdekken hoe ze op alle niveaus gebruik kunnen maken van de bereidheid en het vermogen tot leren en presteren van hun mensen´.

De vraag is echter: hoe kunnen managers binnen hun organisatie de maximale energie bij hun medewerkers mobiliseren? Het antwoord is volgens ons te vinden in de kracht van individuele zelfsturing. 

Benieuwd naar het verbeteringspotentieel van uw organisatie? Vraag hier per e-mail vrijblijvend de vragenlijst aan.

 ´Veel bestuurders zijn ontzet als ze ontdekken hoe loyaal, creatief, krachtig en fantasievol hun medewerkers zijn buiten de acht uur die ze werken.´ (Bron: Manfred Kets de Vries in ´Leiderschap ontraadseld´)

 
      

Onze aanpak, die geïnspireerd is op recente visies over ´modern management´, biedt een praktische oplossing om organisatiesturing en zelfsturing te combineren. Ons 4R-model geeft medewerkers een ´gerichte´ ruimte voor zelfsturing door invulling van Richting, Ruimte, Resultaten en Rekenschap.

Het creëren van een gerichte ruimte voor zelfsturing leidt voor stakeholders, managers en medewerkers tot de gewenste resultaten. Hierdoor kan met lagere kosten hetzelfde doel worden bereikt of kan met dezelfde kosten het innovatievermogen vergroot worden. Onze aanpak vraagt wel een andere houding en ander gedrag van managers en medewerkers. Het vraagt van het management de durf om los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelfsturing en het vraagt van de medewerkers de invulling van de beschikbare ruimte met individueel ondernemerschap. Maar de potentiële beloning is dan ook voor iedereen groot!

Wilt u ook de prestaties van uw organisatie verbeteren en bent u benieuwd wat onze aanpak voor uw organisatie kan betekenen? Een casebeschrijving kan onze visie en aanpak verduidelijken. Wilt u contact met ons opnemen voor een Organisatiescan, stuur dan een e-mail of bel met Eric Alkemade (06-57543160).

 

____________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Interim-Management en Organisatie Advies